Χρήσιμα στοιχεία Θεσσαλίας
Έργα ταμίευσης νερού στη Θεσσαλία
 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας  και ειδικότερα στη λεκάνη του Πηνειού (GR16) και στη λεκάνη της ανατολικής Θεσσαλίας Αλμυρού - Πηλίου (GR17)έχουν κατασκευασθεί και αξιοποιούν επιφανειακούς υδατικούς πόρους, πολλά φράγματα (μικρά και μεγάλα), πεδινοί ταμιευτήρες (Κάρλα, κ.α) και το Θυρόφραγμα Γυρτώνης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται (παρότι είναι θεσσαλικά έργα)  τα έργα ταμίευσης - μεταφοράς νερού από την λεκάνη του άνω ρου του Αχελώου (φράγμα Συκιάς και  σήραγγα ταμιευτήρα Συκιάς – Πευκόφυτου), στην λεκάνη του Πηνειού. 

Μέχρι σήμερα στη Θεσσαλία, έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται 70 μικρά και μεγάλα φράγματα συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 285 εκατ. μ3 νερού (χωρίς τα έργα Συκιάς & Μεσοχώρας).

Μαζί με τους 18 πεδινούς ταμιευτήρες και  άλλα φράγματα στους συλλεκτήρες ή ποταμούς, αποθηκεύονται κάθε χρόνο στη Θεσσαλία περίπου 335 εκατ. μ3 νερού, που χρησιμοποιείται για άρδευση καλλιεργειών, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για αντιπλημμυρική προστασία, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος (ενίσχυση παροχής ποταμών – υπόγειων υδροφορέων).

Όλες οι υπόλοιπες υδατικές ανάγκες για όλες τις χρήσεις – που υπολογίζονται σε 700 – 800 εκατ. μ3 νερού – καλύπτονται από έργα αξιοποίησης υπόγειων υδατικών πόρων, δηλαδή τις 35.000 περίπου γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί κυρίως στα πεδινά της Θεσσαλίας.

Σχετική παρουσίαση (Κ. Μεζάρης - Κ. Γκούμας) : 
"Περιφερειακά έργα ταμίευσης στη Θεσσαλία"
 Ημερίδα ΤΕΕ/ΚΔΘ, 10/2012Πεδινοί Ταμιευτήρες

Στη Θεσσαλία με τον όρο «Πεδινοί Ταμιευτήρες», αναφέρονται συνήθως οι δεξαμενές ταμίευσης – αποθήκευσης νερού σε εκτάσεις πεδινών περιοχών, με σκοπό την χρήση τους για άρδευση το καλοκαίρι. Κατασκευάζονται με συμπιεσμένα αναχώματα ύψους 4-8 μέτρα, άνω πλάτους 6-8 μέτρα και εσωτερική επένδυση με λιθορριπή (για προστασία από τον κυματισμό). Η αποθήκευση του νερού γίνεται με αντλιοστάσιο και η έξοδος με βαρύτητα. Το νερό προέρχεται αποκλειστικά από τον Πηνειό, μέσω διωρύγων, τάφρων ή συλλεκτήρων (1Τ, κ.λ.π.).

Ειδικότερα στη Θεσσαλία από το 1987 μέχρι το 2019 έγιναν 18 πεδινοί ταμιευτήρες με συνολική χωρητικότητα για αποθήκευση 25.000.000 μ3 νερού (εκτός του μεγάλου Ταμιευτήρα Κάρλας έκτασης 38.000 στρ.).


H διαδικασία κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ)  των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) για το  υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας άρχισε το 2010 και ολοκληρώθηκε μέσα στο 2014, οπότε και εγκρίθηκαν (ΦΕΚ 2561 ΤΒ - 25/9/2015).

Η διαδικασία της 1ης αναθεώρησης του παραπάνω Σχεδίου, ξεκίνησε στις αρχές του 2017 και ήδη ολοκληρώθηκε με την έγκριση και υπογραφή του  στα τέλη του 2017 (ΦΕΚ 4682 ΤΒ - 29/12/2017).  

Η διαδικασία της 2ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρησης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Θεσσαλίας ξεκίνησε στις αρχές του 2023, η Διαβούλευση έγινε στα τέλη του ίδιου έτους και αναμένεται η έγκριση και υπογραφή του  το 2024Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας για το blog ή/ και τις αναρτήσεις εδώ :

Δημοφιλέστερες Αναρτήσεις