Υδατικά Έργα Θεσσαλίας

 

Περιφερειακά έργα ταμίευσης ΛΑΠ Πηνειού 


Στα Υδατικά Έργα Θεσσαλίας περιλαμβάνουμε :
1. Τα λεγόμενα περιφερειακά έργα ταμίευσης νερού (που αξιοποιούν επιφανειακούς υδατικούς πόρους) και έχουν κατασκευασθεί στις δύο λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, δηλαδή στην λεκάνη Πηνειού (ΛΑΠ GR16) και στη λεκάνη της ανατολικής Θεσσαλίας Αλμυρού - Πηλίου (ΛΑΠ GR17). 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα μεγάλα, μεσαία και μικρά φράγματα (Σμοκόβου, Αγιονερίου, Ληθαίου, Παναγιώτικου, Λιβαδίου, κ.α), οι πεδινοί ταμιευτήρες (Κάρλα, λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού, ταμιευτήρες ΤΟΕΒ Πηνειού), καθώς και το Θυρόφραγμα Γυρτώνης.  
2. Τα υδροηλεκτρικά έργα ταμίευσης ή/και μεταφοράς νερού της λεκάνης Αχελώου (ΛΑΠ GR15), που έχουν κατασκευασθεί στον άνω ρου του Αχελώου. 
Αυτά είναι ο ταμιευτήρας Ν. Πλαστήρα (ΥΗΕ Ταυρωπού),  το (ημιτελές) φράγμα Συκιάς, το έργο μεταφοράς νερού από την ΛΑΠ Αχελώου στην ΛΑΠ Πηνειού, δηλαδή η σήραγγα Πευκόφυτου και τέλος το ΥΗΕ Μεσοχώρας 
3. Τα έργα αξιοποίησης υπόγειων υδατικών πόρων, δηλαδή τις 33.000 γεωτρήσεις (ΠΑΥΥΘ - κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις) που έχουν ανορυχθεί μέχρι σήμερα στη Θεσσαλία και τα έργα εμπλουτισμού υπόγειων νερών.
 
Περισσότερα στοιχεία για τα έργα αυτά εδώ και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας για το blog ή/ και τις αναρτήσεις εδώ :

Δημοφιλέστερες Αναρτήσεις